Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Difüz interstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım
Oya KAYACAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Difüz interstisyel akciğer hastalıkları (DİAH), nedeni bilinen veya bilinmeyen, akciğer interstisyumunu tutan, heterojen bir hastalık grubudur. Anamnez, fizik muayene, radyolojik ve fizyolojik bulgular, bronkoskopi ve bronkoskopik materyaller ve seçilmiş olgularda cerrahi akciğer biyopsisi ile tanı konur. Bu yazıda DİAH'nin tanımı, sınıflaması, başlıca özellikleri ve klinik yaklaşımda izlenmesi gereken yol yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Difüz interstisyel akciğer hastalıkları, sınıflama, tanı.
SUMMARY
Approach of diffuse interstitial lung diseases
Diffuse interstitial lung diseases (DILD) are heterogenious set of diseases affecting the interstitium of the lung. The etiologic factors may be known or unknown. The diagnosis is based on the disease history, findings of the physical and radiological examinations, physiological and bronchoscopic findings, the cyto- and/or histopathological findings of the bronchoscopic materials and surgical lung biopsy in some selected patients. The reader will find the definition, classification, general properties and clinical approach of DILD.
Key Words: Diffuse interstitial lung diseases, classification, diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Oya KAYACAN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır