Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Soliter pulmoner nodül ve spontan pnömotoraks nedeniyle başvuran
bir bronşiyolitis obliterans organize pnömoni olgusu
Serdar ŞEN1, Ekrem ŞENTÜRK1, Firuzan KACAR2, İlhan İNCİ1, Mehmet POLATLI3

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zararlı partikül ve gazların kronik inhalasyonu sonucu akciğerlerde oluşan anormal inflamatuvar yanıtın neden olduğu, ilerleyici hava akımı kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Günümüzde sigara içme alışkanlığının yaygınlaşmasına paralel olarak KOAH tüm dünyada giderek artan önemli bir salgın haline gelmiştir. KOAH'da, trakeobronşiyal sistemin infeksiyonları, en sık akut atak nedeni iken, pnömotoraks ve pulmoner emboli ağır atak gelişiminde önemli diğer nedenlerdir. Sigaranın akciğer kanseri gelişiminde ortak bir risk faktörü olması nedeniyle KOAH olgularında saptanan soliter akciğer kitlelerinin dikkatle ele alınması gerekir. Bronşiyolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) nadir görülen, klinik tablosu değişken bir hastalıktır. Bu makalede spontan pnömotoraks ve soliter pulmoner nodül (SPN) nedeniyle cerrahi girişim uygulanan ve BOOP tanısı konan KOAH'lı bir olgu tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, BOOP, soliter pulmoner nodül, KOAH.
SUMMARY
Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia presenting with solitary pulmonary nodule and spontan pneumothorax
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized with progressive airflow limitation as a result of abnormal inflammation due to inhalation of various noxious gases and particulate dusts. COPD is an increasing important health problem that is parallel to the increasing habit of tobacco smoke. Tracheobronchial infections seem to be the most important cause of exacerbation in COPD, however pneumothorax and pulmonary thromboembolism are also important determinant factors in the attack's severity. Since the tobacco smoking is the common risk factor in both COPD and lung cancer, solitary pulmonary nodules especially in smokers should be carefully examined. Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) is an uncommon pulmonary disorder, the clinical spectrum of which is variable. In this case report, a COPD patient manifesting spontaneous pneumothorax and solitary pulmonary nodule has been discussed who was diagnosed as BOOP after surgical prosedure.
Key Words: Pneumothorax, BOOP, solitary pulmonary nodule, COPD.
Yazışma Adresi:
Dr. Serdar ŞEN,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
09100, AYDIN - TURKEY
e-mail: ssen@adu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır