Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer endobronşiyal leiyomiyom: Bir olgu sunumu
Sevinç BİLGİN1, Adnan YILMAZ1, Erdal OKUR2, Sevim DÜZGÜN3, Canan TAHAOĞLU4, Esen AKKAYA1

1 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Hastalıkları,
2 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul
3 SSKTokat Hastanesi, Tokat
4 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Patoloji, İstanbul.
ÖZET
Pulmoner leiyomiyom nadir görülen benign tümördür. Genellikle tek olgu olarak tanımlanır. Bu yazının amacı bir endobronşiyal leiyomiyom olgusunu sunmaktır. Kırküç yaşında sigara içmeyen bir kadın hasta iki yıldır devam eden öksürük ve balgam yakınmaları ile başvurdu. Göğüs grafisi sağ alt zonda konsolidasyon gösteriyordu. Bilgisayarlı toraks tomografisi, orta lob lateral segmenti kısmen tıkayan kitle ve sağ alt akciğer alanında yoğunluk artışı gösteriyordu. Fiberoptik bronkoskopi sağ orta lob lateral segmenti tıkayan kitle saptadı. Biyopsi materyali endobronşiyal leiyomiyom olarak raporlandı. Uterus incelemesinde patolojik bulgu saptanmadı. Bilobektomi inferior uygulandı. Hasta operasyondan altı ay sonra iyi olarak değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Leiyomiyom, endobronşiyal, akciğer.
SUMMARY
Primary endobronchial leiomyoma: a case report
Pulmonary leiomyoma is a rare benign tumor. It has been usually described as a single case. The aim of this paper is to present a case of endobronchial leiomyoma. A 43 year-old nonsmoker female presented to our center with complaint of cough and sputum production for two years. Her chest roentgenogram showed consolidation on lower zone of right lung. Computed tomography of thorax demonstrated a mass lesion partially obstructing lateral segment bronchus of right middle lobe and consolidation on right lower lung field. Fiberoptic bronchoscopy detected mass obstructing lateral segment bronchus of right middle lobe. The biopsy specimen obtained by fiberbronchoscopy revealed the diagnosis of endobronchial leiomyoma. There was no pathologic finding in uterine examination. Bilobectomy inferior was performed. The patient was healthy six months later.
Key Words: Leiomyoma, endobronchial, lung.
Yazışma Adresi:
Dr. Adnan YILMAZ,
Maltepe Zümrütevler Atatürk Caddesi
Abant Apartmanı No: 30,
81530, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: elifim@rt.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır