Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: İki olgu ve literatürün incelenmesi
Levent KART1, Kemal KİRAZ2, Hakan BÜYÜKOĞLAN3, Mustafa ÖZESMİ3, Zuhal ŞENTÜRK3,
İnci GÜLMEZ3, Ramazan DEMİR3, F. Sema OYMAK3

1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
2 Kayseri Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesi,
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri.
ÖZET
Tracheobronchopathia osteochondroplastica (TO) nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle 50 yaş üstü insanları etkiler ve klinik belirtiler obstrüktif ve infeksiyöz komplikasyonlar olunca ortaya çıkar. Bu makalede, kronik öksürük nedeniyle başvuran 50 yaşında bir kadın hasta ile hemoptizi ve kronik öksürük nedeniyle başvuran 42 yaşında bir erkek hastayı inceledik. İki olguda da bronkoskopide TO'nun tipik görünümü vardı. Alınan bronşiyal biyopsi örneklerinde kemik yapılaşması dikkati çekiyordu. Nedeni açıklanamayan kronik öksürük, hemoptizi, atelektazi ve tekrarlayan infeksiyonlarda TO mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tracheobronchopathia osteochondroplastica, kronik öksürük, hemoptizi.
SUMMARY
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: two cases and review of literature
Tracheobronchopathia osteochondroplastica (TO) is an unusual disorder. It mainly affects men over 50 years old and clinical manifestations are observed when obstructive or infectious complications occur. A 50-year old woman was investigated because of productive cough and 42 years old man was investigated because of haemoptysis. In two cases, at bronchoscopy, the typical picture of TO was observed. Microscopic examination of the biopsy material revealed bone formation. TO should be considered in the differential diagnosis as an unusual cause of chronic persistent chough, haemoptysis, persistent atelectasis, and recurrent segmental or lobar infection.
Key Words: Tracheobronchopathia osteochondroplastica, chronic chough, haemoptysis.
Yazışma Adresi:
Dr. Levent KART
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
ZONGULDAK - TURKEY
e-mail: leventkart@karaelmas.edu.tr, kartlevent@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır