Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hipertiroidi olgularında antitiroid tedavinin akım-volüm eğrileri üzerindeki etkileri
Peri ARBAK1, Zerrin BİCİK2, Alper ŞAFAK3, Yelda ÇINAR2, Füsun ÜLGER4

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Astım tanısı bulunmayan 20 hipertiroidi olgusunda antitiroid tedavinin akım-volüm eğrileri üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere prospektif bir çalışma düzenlendi. Antitiroid tedavinin başlangıcında ve üçüncü ayının sonunda hastaların tiroid hormonları (Total T3, Total T4 ve TSH), ultrasonografi ile tiroid bezi volümleri, boyun çevresi ölçümleri ve akım-volüm eğrileri değerlendirildi. Propiltiourasil tedavisi ile tiroid bezi volümünde ve boyun çevresi ölçümünde istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (sırasıyla; p< 0.001 ve p< 0.001). Çalışmanın en önemli sonucu maksimal ekspirasyon ortası akım hızı (MMEFR) parametresinde üç aylık propiltiourasil tedavisi sonrası görülen düzelme idi. Vital kapasitenin %25'indeki ortalama ekspiratuar akım hızı (FEF25) ve vital kapasitenin %75'indeki ortalama ekspiratuar akım hızı (FEF75) parametrelerinde kaydedilen artışlar tüm ekspiratuar akım parametrelerindeki düzelme ile uyumluydu (sırasıyla; p= 0.044 ve p= 0.012). Sonuçta hipertiroidi tedavisi için propiltiourasil kullanan hastaların akım-volüm eğrilerinde en erken değişiklik ekspiratuar akım parametrelerindeki düzelme olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Hipertiroidizm, akım-volüm eğrisi.
SUMMARY
Effects of antithyroid medication on the flow-volume loop in patients with hyperthyroidism
This prospective study was designed to evaluate the effects of hyperthyroidism on flow-volume loops in nonasthmatic 20 patients with hyperthyroidism. Thyroid related hormones (Total T3, Total T4 and TSH), thyroid gland volumes with ultrasonography, circumference of neck values and flow-volume loops were obtained at the beginning and after three months of antithyroid treatment. Propylthiouracil treatment was followed by a statistically significant decrease in thyroid gland volume and circumference of neck (p< 0.001 and p< 0.001, respectively). The most significant result was improvement of maximum midexpiratory flow rate (MMEFR) after propylthiouracil therapy for three months (p= 0.003). Increases in mean forced expiratory flow after 25% of FVC has been exhaled (FEF25), mean forced expiratory flow after 75% of FVC has been exhaled (FEF75) values were found consistent with the overall improvement in expiratory flow parameters (p= 0.044, p= 0.012 respectively). In conclusion, we speculated that improvement of expiratory flow parameters might be the earlier changes in flow volume loops of patients who were treated with propylthiouracil for hyperthyroidism.
Key Words: Hyperthyroidism, flow-volume loop.
Yazışma Adresi:
Dr. Peri ARBAK,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
DÜZCE  - TURKEY
e-mail: periarbak@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır