Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İlkokul çocuklarında çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi
Haşim BOYACI1, Can DUMAN2, İlknur BAŞYİĞİT1, Ahmet ILGAZLI1, Füsun YILDIZ1

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmit.
ÖZET
Çevresel sigara dumanı maruziyetinin, en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğu bildirilmektedir. Türkiye'de çocukların yaklaşık %75'inin çevresel sigara dumanına maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada ilkokul çocuklarının ebeveynlerinin sigara içme alışkanlıkları bir anket ile belirlenmiştir. Daha sonra ebeveynlerin verdiği bilgiye göre çocukların çevresel sigara dumanına maruziyeti ile çocukların idrar kotinin düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ebeveynlerin verdiği bilgiye göre çocuklardan %57.8'inin babasının, %23.3'ünün annesinin aktif sigara içicisi olduğu saptanmıştır. Çocukların %69.8'inin evinde en az bir sigara içicisi olduğu, %53.4'ünün ise evde sigara dumanına maruz kaldığı saptanmıştır. Evde sigara dumanına maruz kalan çocukların idrar kotinin düzeyleri, evinde sigara içicisi olmayan çocuklarınkinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar çocukların çevresel sigara dumanına maruziyetinin yüksek oranlarda olduğunu ve bu maruziyetin saptanmasında ebeveynlerden alınan bilgilerin yanı sıra objektif bir belirleyici olan kotinin düzeyinin de çalışılması gerektiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Pasif sigara içimi, çevresel sigara dumanı, kotinin.
SUMMARY
Determination of environmental tobacco smoke in primary school children with urine cotinine measurements
Environmental tobacco smoke (ETS) has been regarded as one of the most important public health issues. It has been estimated that approximately 75% of Turkish children are exposed to ETS. In this study the parental smoking habits were determined. Then, the relationship between parent-reported estimates of children's exposure to ETS in the home and children's urinary cotinine levels was examined. According to the reports of parents, 57.8% of the fathers and 23.3% of the mothers were current smokers, 69.8% of the children came from homes with smokers, and 53.4% had daily exposure to ETS. Urinary cotinine levels were significantly higher in the exposed group than the nonexposed group. This data showed that ETS exposure was prevalent and a combination of a parent-report and a biological measures is suggested as the most informative estimate of ETS expossure in children.
Key Words: Passive smoking, environmental tobacco smoke, cotinine.
Yazışma Adresi:
Dr. Haşim BOYACI,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Derince, İZMİT - TURKEY
e-mail: haboyaci@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır