Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Uykunun fonksiyonel sonuçları ölçeğinin (FOSQ) Türk toplumuna uyarlanması
Bilgay İZCİ1,  Hikmet FIRAT1, Sadık ARDIÇ1, Oğuz KÖKTÜRK2, Ethem GELİR3, Meltem ALTINÖRS1

1 SSK Ankara Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Uyku Merkezi,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıklara Anabilim Dalı, Uyku Merkezi, Ankara
3 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
ÖZET
Uyku anketinin fonksiyonel sonuçlarının Türk versiyonu (FOSQ.tr), obstrüktif uyku apne hipopne sendrom (OUAHS)'lu hastalarda psikometrik özellikleri yönünden değerlendirildi. FOSQ testi önce Türkçe'ye çevrilip, sonra tekrar İngilizce'ye çevrildi. Psikometrik değerlendirme amacıyla, ardarda seçilmiş 73 hasta ile birlikte 73 kontrol olgusuna test uygulandı. Testlerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapıldı. FOSQ.tr'nin tümünde (?= 0.92) ve alt skalalarında (?= 0.76-0.80) Cronbach's alfa değerleri, anketin iç güvenilirliğinin tam olduğunu düşündürdü. FOSQ.tr'nin test, retest geçerliliği sosyal sonuçlardan farklı olarak, tüm skorlar (r= 0.7) ve alt skalalar için anlamlıydı (r= 0.5'den 0.8'e kadar, toplamda p< 0.01). FOSQ.tr Epworth uykululuk skalası ile korelasyon gösteriyordu; korelasyon katsayısı alt skalalar için r= -0.5'den-0.62'ye kadar (p< 0.05) ve tüm skor için r= 0.64 (p< 0.01) olarak değişiyordu. Diskriminant analiz sonucu FOSQ.tr'nin normal birey ile hastanın anlamlı derecede ayırt edilebileceğini göstermiştir (p< 0.03). Sonuç olarak, FOSQ.tr'nin psikometrik özellikleri davranışlarda gündüz aşırı uyku halinin etkilerinin saptanmasında geçerli ve güvenilir bir test olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gündüz aşırı uyku hali, yaşam kalitesi, anket, güvenilirlik, geçerlilik.
SUMMARY
Adaptation of functional outcomes of sleep questionnaire (FOSQ) to Turkish population
Turkish version of functional outcomes of sleep questionnaire (FOSQ.tr) was examined for its psychometric properties in patients with obstructive sleep apnoea hypopnoea syndrome (OSAHS). The FOSQ was translated into Turkish using a forward-backward translation. For the psychometric evaluation, 73 consecutive patients were selected along with 73 control subjects. Internal consistency, test-retest reliability, concurrent and discriminant validity were investigated. Values of Cronbach's alpha for the total FOSQ.tr (?= 0.92) and its sub-scales (?= 0.76-0.80) suggest that the questionnaire was consistent internally. Test-retest reliability of the FOSQ.tr was significant for the total score (r= 0.7) and the sub-scales apart from social outcome (r= 0.5 to 0.8, all p< 0.01). FOSQ.tr correlated moderately with Epworth sleepiness scale (ESS), with coefficients ranging from r= -0.5 to -0.62, (all p< 0.05) for the sub-scales, and r= -0.64 (p< 0.01) for total score. Discriminant analysis showed that FOSQ.tr could significantly distinguish the patients from normal subjects (p< 0.03). The psychometric properties of the FOSQ.tr suggest that it is a valid and reliable instrument for the assessment of the impact of disorders of excessive sleepiness on daily behaviour.
Key Words: Excessive daytime sleepiness, quality of life, questionnaires, reliability, validity.
Yazışma Adresi:
Dr. Hikmet FIRAT,
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uyku Merkezi,
ANKARA - TURKEY
e-mail: hikfirat@ttnet.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır