Türkçe       English

<< Geri Yazdır
ARDS'de mekanik ventilasyon prensipleri
Hakan GÜNEN, Özkan KIZKIN

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya.
ÖZET
Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), göğüs hastalıkları ve yoğun bakım doktorları için baş edilmesi gerçekten zor bir patolojidir. Yoğun bakım kliniklerinde oldukça sık karşılaşılan bir durum olmasına rağmen, teşhis ve tedavisine yaklaşım prensiplerinde, göğüs hastalıkları doktorları arasında birbirinden çok farklı uygulamalar vardır. ARDS'nin tamamen dinamik ve sürekli değişken bir patoloji olmasından dolayı, tedavisinin vazgeçilmez, belki de en önemli parçası olan mekanik ventilasyon (MV) uygulamalarında da tam bir fikir birliği mevcut değildir. Klinik pratikte ise bu yoğun belirsizlik ortamı doktorları doğal olarak, gerek MV'nin başlangıç ayarlarının yapılmasında gerekse daha sonra ortaya çıkan durumlarda yeni ayarları yapmada, çok kolay bir şekilde hata yapmaya müsait hale getirmektedir. Bu derlemede, ARDS'deki MV uygulamalarında en çok tartışılan konuları, genel olarak kabul gören bazı yeni değişiklikler ışığında açıklamayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, mekanik ventilasyon, prensipler.
SUMMARY
The principles of mechanical ventilation in ARDS
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a real challenge for the pulmonary and critical care physicians. Although it is quite frequently encountered in intensive care clinics, its diagnosis and treatment bare many variations among the clinicians. Since ARDS is a fully dynamic process, there is no uniform application of mechanical ventilation (MV) being one of the inevitable components of ARDS management. This situation makes the clinicians very prone to make mistakes during setting and subsequent adjustments of mechanical ventilation parameters. In this review, we aimed to clarify the most common issues of discussion by presenting the principles of MV in ARDS with regard to some recent modifications.
Key Words: Acute respiratory distress syndrome, mechanical ventilation, principles.
Yazışma Adresi:
Dr. Hakan GÜNEN,
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Turgut Özal Tıp Merkezi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MALATYA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır