Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kollajen doku hastalıklarında akciğer tutulumu
Nevin TACİ HOCA, Ahmet Selim YURDAKUL

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
ÖZET
Kollajen doku hastalıkları, inflamatuvar bozukluğa bağlı olarak gelişen multisistem, heterojen bir hastalık grubudur. Kollajen doku hastalıklarında solunum sisteminin tutulumu oldukça yaygındır ve akciğerin tüm elementleri etkilenebilir. Bununla birlikte, iskelet-kas sistemindeki tutuluma bağlı egzersiz kapasitesinin kısıtlanması nedeniyle solunumsal yakınmalar maskelenebilir. Akciğer tutulumu subklinik olabileceği gibi fulminan ve hayatı tehdit edici boyutta da saptanabilir. Bu derlemede, yaygın olarak görülen kollajen doku hastalıklarının akciğer tutulumu gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kollajen doku, akciğer.
SUMMARY
Pulmonary involvement in collagen tissue diseases
Collagen tissue diseases are multisystem and heterogenous group disease mediated inflammatory disorders. The pulmonary manifestations is more common and all elements of the lung are involved. However, symptoms of the respiratory system may be masked by exercise limitation due to involvement of the musculoskeletal system. The involvement may be subclinical or determined fulminant and life-threating dimension. In this review, the pulmonary involvement of the more common collagen tissue diseases are reviewed.
Key Words: Collagen tissue, lung.
Yazışma Adresi:
Dr. Ahmet Selim YURDAKUL,
Balkiraz Mahallesi Saraycık Sokak
Parlemento Sitesi B-Blok No: 20/53
ANKARA - TURKEY
e-mail: ahmetselimyurdakul@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır