Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İnatçı öksürükle seyreden trakeal bronş
Şemi ATİLLA1, Nurhan KÖKSAL2

1 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
ÖZET
Yaklaşık üç yıldır inatçı öksürüğü olan 57 yaşındaki erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayene ve incelemeler sırasında çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde, trakea 1/3 alt ucundan köken alan sağ trakeal bronş tespit edildi. Olgu nadir görülen bir anomali olması nedeniyle sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Trakeal bronş, bronşiyal anomali.
SUMMARY
Tracheal bronchus which is characterized with persistant cough
A 57-year-old man admitted to department of pulmonary medicine with a history of persistent cough. Computed tomography showed there was a right tracheal bronchus originated from 1/3 distal region of trachea. We reported this case because of the rarity of pulmonary anomaly.
Key Words: Tracheal bronchus, bronchial anomaly.
Yazışma Adresi:
Dr. Şemi ATİLLA,
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
46050, KAHRAMANMARAŞ - TURKEY
e-mail: semiatilla@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır