Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Trakeobronkopatia osteokondroplastika: Bir olgu nedeniyle
Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Edhem ÜNVER, Adnan YILMAZ

SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Trakeobronkopatia osteokondroplastika (TO), etyolojisi bilinmeyen nadir bir bozukluktur. Bu yazıda, TO'lu bir olgu sunulmuştur. Yetmişyedi yaşında erkek hasta iki yıldır devam eden öksürük yakınması ile başvurdu. Göğüs grafisinde interstisyel değişiklikler saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisi, trakea ve ana bronşlarda kalsifikasyon gösteriyordu. Fiberoptik bronkoskopi incelemesinde, trakea ön ve yan duvarlarından başlayan ve ana bronşlarda devam eden çok sayıda, kirli beyaz renkte, sert, düzensiz nodüler lezyonlar saptandı. Bronkoskopik biyopsi patolojisi TO olarak rapor edildi.
Anahtar Kelimeler: Trakeobronkopatia osteokondroplastika, bronkoskopi.
SUMMARY
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: A case report
Tracheobronchopathia osteochondroplastica (TO) is a rare disorder with unknown aetiology. In this paper, a case with TO was presented. A 77 year-old-man was admitted with cough for 2 years. Chest X-ray showed interstitial changes. Computed tomography of thorax demonstrated calcific density lesion in the trachea and in the left and right main bronchi. Fiberoptic bronchoscopy revealed numerous white, hard, irreguler nodules on the anterior and lateral walls of trachea and on main bronchi. Pathologic diagnosis of bronchoscopic biopsy was TO.
Key Words: Tracheobronchopathia osteochondroplastica, bronchoscopy.
Yazışma Adresi:
Dr. Adnan YILMAZ,
Zümrütevler Atatürk Caddesi
Abant Apartmanı No: 30
81530 Maltepe, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: elifim@rt.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır