Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir endobronşiyal semi-invaziv aspergillozis olgusu#
Figen KADAKAL1, M. Atilla UYSAL1, Mehmet Akif ÖZGÜL1, Senem ELİBOL1, Nur ÜRER2,
Atilla GÜRSES1, Veysel YILMAZ1

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul.
ÖZET
Pulmoner aspergillozis üç ana başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar; invaziv pulmoner aspergillozis, allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve aspergillomadır. Bazen hastalığın birden fazla formu aynı anda bulunabilir. Akciğer dokusunda lokal invazyon oluşturan semi-invaziv aspergillozis aspergillomadan farklıdır. Biz akciğer grafisinde soliter pulmoner nodül olan 42 yaşında sağlıklı bir bayan hastada endobronşiyal semi-invaziv aspergillozis tanısı koyduk ve literatür bilgisi ışığında sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Semi-invaziv aspergillozis, endobronşiyal, aspergilloma.
# 17. Göğüs Hastalıkları Asya Pasifik Kongresi (29 Ağustos-1 Eylül 2003, İstanbul)'nde poster olarak sunulmuştur.
SUMMARY
A case report of endobronchial semi-invasive aspergillosis#
Pulmonary aspergillosis may be classified under three main categories. These are invasive pulmonary aspergillosis, allergic bronchopulmonary aspergillosis and aspergilloma. Sometimes more than one form of the disease may be present at the same time. Semi-invasive aspergillosis is different from aspergilloma in that there is local invasion of the lung tissue. We have observed a previously healthy 42 year old female with a solitary pulmonary nodule on her radiograms. A diagnosis of endobronchial semi-invasive aspergillosis was established in this patient. We aimed to present this case report with a review of the literature.
Key Words: Semi- invasive aspergillosis, endobronchial, aspergilloma.
# It was presented as a poster presentation in 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, August 29-September 1, 2003 Istanbul - TURKEY
Yazışma Adresi:
Dr. M. Atilla UYSAL,
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: dratilla@yahoo.com, dratilla@netone.com.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır