Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Endobronşiyal olarak görülen bir arteriyovenöz malformasyon olgusu
Zafer KARTALOĞLU1, Oğuzhan OKUTAN1, Erdoğan KUNTER1, Faruk ÇİFTÇİ2,
Ahmet İLVAN1, Habil TUNÇ3

1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi,
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi,
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul.
ÖZET
Pulmoner arteriyovenöz malformasyon (PAVM), pulmoner arterler ile venler arasında anormal bir geçiş olup, konjenital formu daha sık görülür. Klasik radyolojik görünümü yuvarlak, düzgün sınırlı lezyonlar şeklindedir. Yirmiiki yaşında erkek hastada PAVM endobronşiyal lezyon şeklinde saptandı ve "wedge" rezeksiyon ile tedavi edildi. Literatür taramasında, PAVM'nin endobronşiyal görünümünü tanımlayan yalnızca bir olguya rastlandı.
Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal, pulmoner, arteriyovenöz, malformasyon, fistül, bronkoskopi.
SUMMARY
A case of arteriovenous malformation seen as an endobronchial lesion
Pulmonary arteriovenous malformation (PAVM) is an abnormal communication between pulmonary arteries and pulmonary veins, and congenital form is seen more prevalently. The classic radiological appearance is a round, well-circumscribed lesion. PAVM was observed in a 22-year-old male as an endobronchial lesion, and treated by wedge resection. Reviewing the literature, we identified only one case report that describes endobronchial view of PAVM.
Key Words: Endobronchial, pulmoner, arteriovenous, malformation, fistula, bronchoscopy.
Yazışma Adresi:
Dr. Zafer KARTALOĞLU,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi,
81020, Acıbadem, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: zkartaloglu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır