Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Atipik klinik ve radyolojik seyirli bir kronik eozinofilik pnömoni olgusu
Sibel ŞAHBAZ1, Eyüp Sabri UÇAN1, Can SEVİNÇ1, Emel CEYLAN1, Ahmet ALACACIOĞLU2,
Aydanur KARGI3

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Eozinofilik akciğer hastalığı, periferik kan ve bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısında eozinofili yanında, akciğer dokusunda eozinofilik infiltrasyon ile karakterizedir. Kliniğimize iki-üç aydır olan öksürük ve balgam yakınmaları ile başvuran 48 yaşında bir erkek olgu, akciğer grafisi ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisinde bilateral tüm alanları yaygın olarak tutan mikronodüler interstisyel infiltrasyon saptanması üzerine değerlendirildi. Hemogramda eozinofili saptandı ancak BAL tanı koydurucu değildi. Alınan transbronşiyal akciğer parankim biyopsisi kronik eozinofilik pnömoni (KEP) ile uyumluydu. Etyolojik değerlendirmede herhangi bir özgün neden saptanmadı ve olgu idiyopatik olarak kabul edildi. Alışılmadık klinik, radyolojik ve patolojik bulguları nedeniyle olgu sunularak tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Kronik eozinofilik pnömoni, bronkoalveoler lavaj, transbronşiyal akciğer biyopsisi, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi.
SUMMARY
A case of chronic eosinophilic pneumonia with atypical clinical and radiological progress
Eosinophilic lung disease is characterised by eosinophilic infiltration of lung tissue besides peripherical blood and bronchoalveolar lavage (BAL) fluid eosinophilia. A 48 year-old male who attended our clinics with cough and sputum lasting for 2-3 months, has been evaluated for micronodular interstitial infiltration bilaterally in all lung areas. Eosinophilia was detected in hemogram but BAL fluid was not diagnostic. Transbronchial lung parenchymal biopsy was complient with chronic eosinophilic pneumonia. No special cause has been found after evaluation and the case was accepted to be idiopathic. Because of unfamiliar clinical, radiological and pathological findings, we decided to present this case.
Key Words: Chronic eosinophilic pneumonia, bronchoalveolar fluid, transbronchial lung biopsy, high resolution computed tomography.
Yazışma Adresi:
Dr. Sibel ŞAHBAZ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İZMİR - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır