Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve
mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri
Zafer KARTALOĞLU1, Oğuzhan OKUTAN1, Erkan BOZKANAT1, Faruk ÇİFTÇİ2, Ahmet İLVAN1

1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi,
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Radyolojik olarak akciğer tüberküloz (Tbc)'u düşünülen ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajında asidorezistan basil (ARB) araştırılmasının tanıya katkısını değerlendirdik. Çalışmaya 83 hasta alındı, ancak beş olgu inaktif hastalık veya Tbc dışı hastalık olarak değerlendirildiği için çalışmadan çıkarıldı. Kalan 78 hasta incelendi. Hastaların hiçbiri balgam çıkaramıyordu ve mide suyu yayması negatif idi. Çalışma sonunda, 12 (%15.4) hastada bronş lavajı yayması pozitif idi. Bronş lavajı kültürü 42 (%53.8) hastada, mide suyu kültürü 26 (%33.3) hastada pozitif olarak saptandı. Onsekiz hastada hem mide suyu hem de bronş lavajı kültürü pozitif idi. Mide suyu kültürü negatif olan 24 hastada bronş lavajı kültürü pozitif olarak bulundu. Sonuç olarak; balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan olgularda akciğer Tbc'si tanısını koymak için bronş lavajı incelemesi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Asidorezistan basil, bronş lavajı, mide suyu, akciğer tüberkülozu, tanı.
SUMMARY
The value of bronchial lavage in patients with radiologically suggestive pulmonary tuberculosis with no sputum production and gastric lavage smear negativity
We assessed whether acid-fast bacilli (AFB) investigation in bronchial lavage (BL) contributes to diagnosis in patients with gastric lavage smear negative and radiologically suggestive of pulmonary tuberculosis. Eighty-three patients were recruited for the study, five cases were excluded due to diagnosis of inactive disease or non-tuberculosis disease. The remaining 78 patients were evaluated. All patients were unable to expectorate sputum and their gastric lavages were negative for AFB. BL was performed for the detection of Mycobacterium tuberculosis in all patients. Bronchial lavage smear were positive in 15.4%(12 patients). BL culture positivity was 58.3%(42 patients) and gastric lavage culture positivity was 33.3%(26 patients). Eighteen cases had both gastric lavage and BL culture positivity. BL culture was positive in 24 cases who had gastric lavage culture negativity. We suggest that in cases who do not produce sputum and whose gastric lavage smears are negative; BL should be performed for diagnosis of pulmonary tuberculosis.
Key Words: Acid-fast bacilli, bronchial lavage, gastric lavage, pulmonary tuberculosis, diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Zafer KARTALOĞLU,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Çamlıca Göğüs Hastanesi
81020 Acıbadem, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: zkartaloglu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır