Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Rezeksiyon Sonrası Bronkoplevral Fistül Gelişimi ve Tedavi Yaklaşımları
Arif Osman TOKAT*, Nezih ÖZDEMİR**

  *  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Günümüzde göğüs cerrahisinde yapılan ameliyatların büyük çoğunluğunu akciğer rezeksiyonları oluşturmaktadır. Akciğer kanserleri başta olmak üzere bronşektazi, akciğer apsesi, tüberküloz ve fungal infeksiyonlar gibi hastalıklar günümüzde akciğer rezeksiyonları ile cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Akciğer rezeksiyonlarının cerrahi uygulamalarında önemli aşamalardan biri de rezeke edilen akciğer dokusuna hava giriş çıkışını sağlayan bronşların kapatılmasıdır. Postoperatif komplikasyonlar değerlendirildiğinde morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli etkenlerden biri bronş güdüğünde ortaya çıkabilen bronkoplevral fistüllerdir.
Anahtar Kelimeler: Bronkoplevral fistül, akciğer rezeksiyonu, bronş güdüğü.
SUMMARY
Development and Treatment Approaches of Bronchopleural Fistula After Pulmonary Resection
Pulmonary resections comprise most of the operations performed in thoracic surgery departments. Diseases like pulmonary cancers, bronchiectasis, pulmonary abscess, tuberculosis and fungal infections are treated surgically by pulmonary resections. One of the important steps of the pulmonary resection is to suture the bronchi through which the air is supplied to the resected pulmonary tissue. Bronchopleural fistula developed in the bronchial stump is encompassed as one of the most important factors affecting mortality and morbidity regarding postoperative complications.
Key Words: Bronchopleural fistula, pulmonary resections, bronchial stump.
Yazışma Adresi:
Dr. Arif Osman TOKAT,
Umut Sokak No: 15/3,
06600, Kurtuluş, ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır