Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yolculuk ve Pulmoner Tromboemboli
Ahmet URSAVAŞ*, Nihat ÖZYARDIMCI*

* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
ÖZET
Pulmoner emboli immobil hastalarda mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Yaklaşık 100 yıl önce Virchow venöz tromboemboliye neden olan faktörleri, damar duvarında lokal travma, hiperkoagülasyon ve staz klasik triadı ile tanımlamıştır. Uzun yolculuklarda venöz tromboembolik hastalıklar için bir risk faktörüdür. Oturur pozisyon venöz staza ve bacaklarda kan viskozitesinin artmasına neden olur. Koltuğun kompresyonuna bağlı damar duvarı hasarı ise tromboza yol açar. Ek olarak uçak yolculuğunda uçuş kabininde oluşan rölatif hipoksi fibrinolitik aktiviteyi azaltır ve damar duvarı relaksasyon faktörlerinin salınımına neden olabilir. Koruyucu olarak tüm yolculara önerilen, aşırı alkol ve kafeinden kaçınma, yeterli sıvı alımı ve bacaklara esneme egzersizleri yapmaktır. Derin ven trombozu için risk faktörü taşıyan olgularda ise aspirin ve düşük molekül ağırlıklı heparin gibi ilave koruyucu önlemler uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, yolculuk.
SUMMARY
Travel and Pulmonary Thromboembolism
Pulmonary embolism is common cause of morbidity and mortality in immobil patients. Approximately 100 years ago,Virchow described a classical triad of local trauma to the vessel wall, hypercoagulability and stasis as cause of venous thromboembolism. Also prolonged travel is a risk factor for venous thromboembolic disease. The sitting position is caused by venous stasis and increased blood viscosity in the legs. The vessel lesions due to compression by the seat have been suggested as a cause of trombosis. Addition in air travel relative hypoxia in the cabin of airplane reduces fibrinolytic activity and may lead to release of vein wall relaxin factors. Protective measures should include general advice to all passengers to avoid excess alcohol and caffeine, drink plenty of water and perform leg stretching exercises. Those with risk factors for deep vein thrombosis should carried out additional protective measures such as aspirin or low molecular weight heparin.
Key Words: Pulmonary embolism, travel.
Yazışma Adresi:
Dr. Ahmet URSAVAŞ,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
16059, Görükle, BURSA - TURKEY
e-mail: ahmetursavas@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır