Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kanserin Spontan Remisyonu
Uğur GÖNLÜGÖR*, İbrahim AKKURT*

* Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
ÖZET
Malignitenin spontan remisyonu nadir görülen bir biyolojik olaydır. Literatürde her yıl 20 kadar kanser regresyonu olgusu bildirilmektedir. Bu süreç diğer solid tümörlere göre akciğer kanserinde daha nadirdir. Bu yüzyılda İngilizce literatürde bildirilmiş sadece altı olgu vardır. Akciğer kanserinin spontan remisyonu antitümöral immün yanıta veya hormonal faktörlere bağlı olabilir. Biz bu yazımızda konuyla ilgili bilgileri gözden geçirdik.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, spontan remisyon.
SUMMARY
Spontaneous Remission in Cancer
Spontaneous remission of malignancy is a rare biological event. About 20 cases of regression of cancer are reported in the literature each year. This process is more rare in lung cancer than other solid tumors. Only six cases reported in the English literature this century. Spontaneous regression of lung cancer may be due to anti-tumor immune response or humoral factors. We reviewed related material in this paper.
Key Words: Lung cancer, spontaneous remission.
Yazışma Adresi:
Dr. Uğur GÖNLÜGÖR,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
SİVAS - TURKEY
e-mail: gonlugor@e-kolay.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır