Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut Oksijen Tedavisi
Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*

* İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
ÖZET
Oksijen tedavisi, klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tedavi, tıp eğitimi sırasında değişik konu başlıkları altında öğretilmekle birlikte; hekimlerin, yeterli süre ve dozda oksijen tedavisi yapmadıkları gözlenmektedir. Bunun en olası nedeni, oksijenin bir ilaç olarak algılanmamasıdır. Oksijen tedavisinde, uygunsuz doz ve yetersiz monitörizasyonun sonuçları ciddi olabilir. Ancak hipoventilasyon ve karbondioksit retansiyonundan korkarak hipokseminin düzeltilmemesi de kabul edilemez. Güvenli bir oksijen tedavisinde hekim; oksijenin endikasyonlarını, oksijen verme yöntemlerini, akım hızlarını, tedavi süresi ve takibini bilmek zorundadır. Bu yazının amacı; akut oksijen tedavisinde oksijenin ne zaman, nasıl ve ne kadar kullanılması gerektiği ve tedavinin takibi konusundaki bilgilerimizi yenilemektir.
Anahtar Kelimeler: Oksijen tedavisi, hipoksi, hiperkapni.
SUMMARY
Acute Oxygen Treatment
Oxygen treatment is commonly used in clinical practice. Although this treatment was taught during medical education under different titles, it is observed that doctors do not administer oxygen treatment in adequate periods and doses. The possible cause of this may be that oxygen is not considered as a drug. The results of inadequate dose and insufficient monitoring in oxygen treatment would be serious. On the other hand, failure to correct hypoxaemia fearing from hypoventilation and carbon dioxide retention is not acceptable. For a safe oxygen treatment, doctor must know its indications, oxygen delivery systems, flow rates and monitoring. The aim of this review is to refresh our knowledge about when, how and how much to start oxygen treatment and how to monitor it.
Key Words: Oxygen treatment, hypoxaemia, hypercapniae.
Yazışma Adresi:
Dr. Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL,
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
44069 MALATYA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır