Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nadir Bir Trakea Malign Tümörü: Mukoepidermoid Karsinom (Olgu Sunumu)
Necdet ÖZ*, Alpay SARPER**, Şeyda KARAVELİ***, Oktay ASLANER**, Abid DEMİRCAN**, Erol IŞIN**

    *  Antalya SSK Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği,
  **  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
***  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
ÖZET
Onsekiz yaşındaki erkek hasta hemoptizi, öksürük, dispne ve stridor şikayetleriyle başvurdu. Laboratuvar testleri ve akciğer grafisi normaldi. Fiberoptik bronkoskopla karinanın 3 cm üzerinde trakeaya geniş tabanla bağlı ve lümeni %80'e yakın kapatan polipoid tümör görüldü. Bilgisayarlı tomografi ile trakeada yumuşak doku dansitesi gösteren kitle izlendi. Sağ torakotomi ile malign lezyonu içeren 3 cm'lik trakea halkası çıkarıldı. Histopatolojik olarak mukoepidermoid karsinom tanısı konuldu. Hasta beş yıldır halen asemptomatik olarak kontrol altındadır.
Anahtar Kelimeler: Mukoepidermid karsinom, trakea, hemoptizi.
SUMMARY
A Rare Tracheal Malignant Tumor: Mucoepidermoid Carcinoma (A Case Report)
An 18-year-old male preferred to our clinic with hemoptysis, cough, dispnea and stridor. A wide-based polypoid tumor that was localized at the right wall of the distal trachea was observed over 3 cm from the carina by flexible bronchoscope. Computerized tomography showed an intraluminal soft tissue density mass in the trachea. Though right thoracotomy, a tracheal resection that contains three rings of the trachea with malignant lesion was performed. Pathologic examination reported a tracheal mucoepidermoid carcinoma. The patient is alive without recurrence three years after surgery.
Key Words: Mucoepidermoid carcinoma, trachea, hemoptysis.
Yazışma Adresi:
Dr. Alpay SARPER,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
07070, ANTALYA - TURKEY
e-mail: sarper@med.akdeniz.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır