Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Gamze ÇAN*, Funda ÖZTUNA**, Tevfik ÖZLÜ**

  *  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
**  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
ÖZET
Sigara önemli bir halk sağlığı sorunudur ve hekimler sigara içme sıklığının azaltılmasında büyük rol oynayabilir. Sigara bırakma polikliniğimiz Nisan 2000 tarihinde haftada bir gün randevu yöntemi ile hizmet vermektedir. Hastalar sigara içme alışkanlıkları ve sosyodemografik özellikleri yönünden değerlendirildikten sonra programa katılmaktadır. Polikliniğin iki yıllık sonuçlarının değerlendirilmesinde ki-kare testi ve Kaplan Meier sağkalım analizi uygulanmıştır. Başvuran 226 hastanın 97 (%42.9)'si kadın, 129 (%57.1)'u erkekti. Ortalama yaş 37.8 ± 11.8 yıl idi. Bir yılın sonunda bırakanlar arasında sigarasız kalma başarısı %43.4 idi. Başlama yaşı (p= 0.677), içme süresi (p= 0.367), günlük sigara sayısı (p= 0.712) ve nikotin bağımlılık düzeyi (p= 0.673) ve eğitim seviyesi (p= 0.131) ile sigarayı bırakma arasında bir ilişki tespit edilmedi. Sonuçlarımızın sigarayı bırakmada profesyonel hekim desteğinin önemini vurgulama açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma, sigara bırakma polikliniği.
SUMMARY
The Evaluation of Outpatient Smoking Cessation Clinic Results
Cigarette smoking is an intractable public health problem and health care providers play a important role in the effort to reduce the prevalence of smoking. Our outpatient smoking cessation clinic started working in April 2000. Since then it has been servicing once a week by appointment. After smoking habits and sociodemographic features of the people were asked all individuals attended a suitable smoking cessation program. The results were analyzed with Chi-square test and Kaplan Meier survival analysis. It was observed that 226 people, 97 (42.9%) women and 129 (57.1%) men, visited the polyclinic during this period. The average age was 37.8 ± 11.8 years. The rate of the smoking cessation was 43.4% at the end of the year. There were no relations between smoking cessation and initial age (p= 0.677), duration of smoking (p= 0.367), number of daily cigarette (p= 0.712), and nicotine addiction level (p= 0.673) and education level (p= 0.131). We think that our results are important to show the importance of professional support in stopping smoking.
Key Words: Smoking cessation, smoking cessation outpatient clinic.
Yazışma Adresi:
Dr. Gamze ÇAN,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
61080, TRABZON - TURKEY
e-mail: gcan@meds.ktu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır