Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara Bırakma Polikliniğimizin Bir Yıllık İzlem Sonuçları#
Tunçalp DEMİR*, Bülent TUTLUOĞLU*, Nihal KOÇ**, Leman BİLGİN***

    *  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (Biyolog),
***  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (Hemşire), İSTANBUL
ÖZET
Beş yıldır sürdürmekte olduğumuz sigara bırakma polikliniğimizde izlenen olguların özellikleri ve sigara bırakma sonuçları retrospektif olarak incelendiğinde; toplam 839 olgunun 634'ünün en az bir yıldır izlenmekte olduğu görüldü. En az bir yıl izlenmiş olan olguların 318 (%50.2)'i  erkek, 316 (%49.8)'sı  kadın ve yaş ortalaması 43.5 ± 12 yıl idi. Altıyüzotuzdört olgudan nikotin replasmanı (transdermal nikotin bantı) uygulanan 297 (%46.8) olguda sigara bırakma oranları 15. günde %46.8, birinci yıl sonunda %33.6 iken, yalnızca başlangıçta kısa eğitim verilen olgularda 15. günde %11.8, birinci yıl sonunda %10.9 olarak bulundu. İlk 15 gün sigara içmeyen 185 olgunun 98 (%52.9)'i , birinci yıl sonunda da sigara içmezken, ilk 15 gün sigara içen 449 olgudan yalnızca 26 (%5.7)'sı birinci yıl sonunda sigara içmiyordu. Tedavi uyumuna baktığımızda ise ikinci haftada tedavisini sürdüren olgu oranı %82.1 iken, 12. haftada bu oran %23.2'ye düşmüştü. Tedaviye bağlı en sık görülen yan etki ise %13.8 ile lokal cilt reaksiyonları olurken, sigara bırakma sırasında en sık yaşanan sorunlar gerginlik-sinirlilik (%8.5) ve konsantrasyon güçlüğü (%7.4) olmuştur. Sonuç olarak; sigara bırakma polikliniklerinde eğitim ve yakın hasta takibi ile birlikte uygulanan nikotin replasman tedavisinin sigara bırakmada etkili bir yöntem olduğunu, ilk 15 günde sigara içiminin uzun dönem başarıyı olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma, nikotin, nikotin replasman tedavisi, sigara bırakma polikliniği.
SUMMARY
One-Year Follow up Results of Smoking Cessation Outpatient Clinic
In this study we investigated the five-year-results of our smoking cessation outpatient clinic retrospectively. Out of 839 subjects admitted to our clinic during this time period 634 of them completed the one-year follow up period. 318 (50.2%) of these subjects were male and 316 (49.8%) of them were female. Subjects were divided into two groups. While one group received nicotine patch therapy, education and motivation the other group received just education and motivation. Mean age was 43.5 ± 12 years. Nicotine patch therapy administered to 297 subjects and smoking cessation rates in this group were 46.8% at 15th day and 33.6% at the end of first year. The other group had smoking cessation rates of 11.8% at 15th day and 10.9% at the end of one year. Out of 185 subjects who did not smoke at the end of 15th day 98 of them were also not smoking at the end of one year. 449 subjects were smoking at the end of 15th day and just 26 (5.7%) of them gave up smoking at the end of first year. Therapy compliance was 82.2% at the 15th day and 23.2% at 12th week. Most frequent side effects were local skin reactions (13.8%) due to nicotine patches, irritability and nervousness (8.5%) and concentration difficulties (7.4%). In this retrospective analysis we concluded that nicotine replacement therapy in conjunction with education and motivation may be an effective method for helping individuals in giving up smoking. We also observed that smoking situation in first 15 days is a good predictor of long-term success.
Key Words: Smoking cessation, nicotine, nicotine replacement therapy, smoking cessation outpatient clinic.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 6. Kongresi'nde tartışmalı poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Tunçalp DEMİR,
İnönü Caddesi İntaş Çamlık Sitesi
B-Blok Daire: 19
Sahrayıcedid, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: tuncalp@hotmail.com, drtuncalp@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır