Türkçe       English

<< Geri Yazdır
BCG Aşılamasında Neredeyiz?
Taner YAVUZ*, Peri ARBAK**, Cihadiye Elif ÖZTÜRK***, Kenan KOCABAY****

      *  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
    **  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
   ***  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
****  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE
ÖZET
BCG aşısı tüberkülozdan korunma ve kontrol için yüksek riskli gelişmekte olan ülkelerde önerilmekte ve uygulanmaktadır. Türkiye'de 1997 yılından itibaren yeni "Bacillus Calmette-Guerin (BCG)" aşılama programına başlanmıştır. Çalışmadaki amacımız Düzce'deki BCG aşılama durumunu değerlendirmek ve aşılama programına etkili faktörleri analiz etmektir. Düzce merkez ve yedi ilçede bulunan toplam dokuz okul sekizinci sınıf öğrencilerinde BCG aşılılık oranına bakıldı. Aşı durumunu değerlendirmede BCG skar varlığı kriter olarak alındı. BCG aşılılık oranı %94 olarak bulundu. Öğrencilerin 1030'unda BCG skarı bulunmakla birlikte, 478'inde bir skar, 536'sında iki skar, 16'sında ise üç aşı skarı saptandı. BCG aşılılık oranı ile sağlık personeli başına düşen 15 yaş altı nüfus arasında anlamlı negatif korelasyon gözlendi. Ayrıca, BCG aşılama durumunun Türkiye'deki bölgesel farklılıkları da makalede tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:  BCG, BCG aşılama, tüberküloz.
SUMMARY
BCG Vaccination: Where are We Now?
The bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine is administered and recommended for the prevention and control of tuberculosis in developing countries with high-risk settings. A new general BCG vaccination programme against tuberculosis has been introduced since 1997 in Turkey. The aim of this study was to evaulate the BCG vaccination status in Düzce and to analyze contributing factors for the vaccination programme. BCG screening were performed in 1100 8th class students from nine primary schools of Düzce city centre and seven counties. BCG scar presence was taken as authoritative for vaccination status. BCG vaccination ratio was 0.94. Of 1100 students, 1030 had BCG scars; 478 had single scar, 536 had two scars and 16 had three scars. The significant negative correlation was observed between the BCG administration ratio and the number of children under age of 15 per health personnel (r= -0.771, p= 0.025). Furthermore, based on some published studies marked regional variation of BCG vaccination status in Turkey was also discussed in this article.
Key Words: Bacillus Calmette-Guerin (BCG), BCG vaccination, tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Taner YAVUZ,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Düzce Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı, Konuralp, DÜZCE - TURKEY
e-mail: taneryavuz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır