Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Solunum Fonksiyonları ve Beslenme
Mendane SAKA*, Arzu BALKAN**, Necmettin DEMİRCİ**, Ümit SARIKAYALAR***

    *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gastroenteroloji Bilim Dalı,
  **  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
***  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Organizmanın nütrisyonel durumu, solunum sistemi fonksiyonlarını etkileyip solunum yetmezliğinin nedeni ya da yetersizliği arttırıcı bir faktör olarak ortaya çıkarken, solunum sistemi hastalıklarının kendisi de malnütrisyona yol açabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda %27-71 oranında görülen malnütrisyon, fonksiyonel kapasite ve mortaliteyi belirleyen bir faktördür.
Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, malnütrisyon.
SUMMARY
Pulmonary Function and Nutrition
Respiratory system disease itself can cause malnutrition, while nutritional status can be the cause of or enhance respiratory failure. Malnutrition which exists 27-71 percent in chronic obstructive pulmonary disease, is a factor that determines functional capacity and mortality.
Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease, malnutrition.
Yazışma Adresi:
Dyt. Dr. Mendane SAKA,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Gastroenteroloji Bilim Dalı,
06018, Etlik, ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır