Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH'da Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Alev ATASEVER*, Ertürk ERDİNÇ*

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçümleri; hastalığın, kişinin günlük yaşamı üzerindeki etkisinin ve iyilik halinin standart bir şekilde değerlendirilmesidir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik geri dönüşümsüz ve ilerleyici özelliğinden dolayı tamamen iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalıktır. KOAH'lı hastalarda tedavinin amacı, semptomların azaltılması, atakların ve solunum fonksiyonlarındaki kaybın önlenmesi, yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. KOAH'lı olgularda solunum fonksiyonlarındaki azalma ve sınırlı egzersiz kapasitesi yaşam kalitesini azaltmaktadır. Solunum fonksiyonlarındaki kayıp ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki zayıf olduğundan, solunum fonksiyon testi ve egzersiz kapasitesinin ölçümleri yanı sıra yaşam kalitesinin değerlendirilmesi de önemlidir. Bu derlemede, genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesi anketleri ile KOAH'lı olgularda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, literatür bilgileri eşliğinde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler:  KOAH, yaşam kalitesi.
SUMMARY
Quality of Life in COPD
Measurement of health related quality of life (HRQL) is quantification of the impact of disease on daily life and well-being in a formal  and standardized manner. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is essentially incurabl, the therapy is directed towards minimization of symptoms, reduction of exacerbations and prevention of the decline in pulmonary functions also improvement in patients' HRQL. In COPD patients, impaired pulmonary function and limited exercise capacity may result in quality of life. As the relationship between respiratory impairment and HRQL is generally weak; it's important to evaluate HRQL in patients with COPD. In this review, general and disease spesific questionnaires and assessment of COPD patients is evaluated in the light of recent literatures.
Key Words: COPD, quality of life.
Yazışma Adresi:
Dr. Alev ATASEVER,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
35100, Bornova, İZMİR - TÜRKİYE
e-mail: atasever@med.ege.edu.tr, alevatasever@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır