Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Üç Olgu Nedeniyle Wegener Granülomatözü
Füsun ALATAŞ*, Muzaffer METİNTAŞ*, Ragıp ÖZKAN**, Sinan ERGİNEL*, İrfan UÇGUN*,
Hüseyin YILDIRIM*

  *  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Wegener granülomatözü (WG), üst ve alt solunum yolları ile böbreği tutabilen, çok sistem tutulumlu granülomatöz vaskülitis ile karakterize bir hastalıktır. Tanı konulması geciktiğinde mortal seyreden bir hastalık olan WG'nin, kliniğimize değişik ön tanılarla başvuran ve yapılan incelemeler sonucu WG tanısı konularak tedavi başlanan ve takibe alınan üç olgunun sunularak literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Üç olguda da klinik, radyolojik ve patolojik bulgularla WG tanısı kondu. c-ANCA iki olguda pozitif, bir olguda ise negatifti. Bir olguda tedaviyle tam remisyon sağlandı. Bir olgunun tedavisi devam etmekte, bir olgumuz ise kontrolümüz dışında olduğundan prognozu izlenemedi.
Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatözü, akciğer tutulumu, c-ANCA.
SUMMARY
Wegener Granulomatosis:Three Cases
Wegener granulomatosis (WG) is characterized by granulomatous vasculitis that involves multisystem, including upper and lower airways and kidney. WG may be a mortal disease if the diagnosis is delayed. The aim of this study is to present three patients admitted with different prediagnosis but after the investigations were diagnosed as WG and followed in our clinic. The cases were discussed with the literature knowledge. All three patients were diagnosed as WG with clinical, radiological and pathological findings. c-ANCA was positive in two patients, and negative one. Complete remission was established with treatment in one case. The treatment of other patients going on, however, the third patient was lost to follow up.
Key Words: Wegener granulomatosis, lung involvement, c-ANCA.
Yazışma Adresi:
Dr. Füsun ALATAŞ,
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ESKİŞEHİR - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır