Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Endobronşiyal Lipom: Olgu Sunumu
Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA*, Özlem ÖZDEMİR**, Nezih ÖZDEMİR**, Serpil DİZBAY SAK***,
Doğanay ALPER*

    *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
***  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Endobronşiyal lipom (EL) akciğer hasarı oluşturabilen benign nadir bir neoplazmdır. EL, klinikte bronşiyal karsinoid ya da malign tümörler ile karıştırılabilir. Özellikle orta yaş üzeri, sigara içen erkeklerde akciğer kanserleri ile karışabilir. Tedavinin amacı komplikasyonların önlenmesidir.
Cerrahi tedavi uygulanan sağ üst lob bronşu kaynaklı bir EL olgusunu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal lipom, akciğer tümörleri.
SUMMARY
Endobronchial Lipoma: A Case Report
Endobronchial lipoma (EL) is a rare benign neoplasm that may cause irreversible pulmonary damage distally, and may be misdiagnosed clinically as a bronchial carcinoid or malignant tumor. They simulate malignant tumors, because of the age, sex and smoking history of the patients in whom they are found. Proper management is a ‘must' in order to avoid serious and unnecessary complications of the lung.
We present a case of endobronchial lipoma, which is located in the right upper lobe  bronchus, and diagnosed and treated by surgery.
Key Words: Endobronchial lipoma, lung tumors.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın KAYA,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06100, Cebeci, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: akaya@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır