Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türkiye'de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu
Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM*

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Sigara içme toplumda rol modeli olan sağlık çalışanlarında önemli bir davranıştır. Bu nedenle Türkiye'de doktor, hemşire ve tıp fakültesi öğrencileri arasında yapılmış olan 22 çalışma derlenmiştir. Sigara içme prevalansı sırasıyla doktorlar arasında %32.6-66.2, hemşireler arasında %40.3-68.6 ve tıp fakültesi öğrencileri arasında %15.1-36.6 olarak bulunmuştur. Sigara içme sağlık çalışanları arasında oldukça yaygındır. Toplumda rol model olan sağlık çalışanları, sigara kontrol programlarında öncelikli olarak ele alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sigara içme, sağlık çalışanları (doktor, hemşire, tıp fakültesi öğrencileri).
SUMMARY
Prevalance of Smooking Between the Doctors, Nurses and Medical Faculty Students at Some Health Facilities in Turkey
Smoking is an important behaviour amoung health professionals who are role models for the public. For this reason 22 studies are selected which are smoking behaviours amoung doctors, nurses and students of medical school in Turkey. Smoking prevalance is found 32.6-66.2%, 40.3-68.6% and 15.1-36.6% amoung doctors, nurses and students of the medical faculties respectively. Smooking is fairly widespread amoung health professionals. Health professionals who are assume to be role models for the public have to be considered primarly in cigarette control programs.
Key Words: Smooking, health professionals (doctor, nurse, student of medical faculty).
Yazışma Adresi:
Dr. Sabahat TEZCAN,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır