Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Taksi Sürücülerinde Gündüz Aşırı Uyku Hali ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişki
Banu ERİŞ GÜLBAY*, Turan ACICAN*, Ruşina DOĞAN*, Ayşe BAÇÇIOĞLU*, Emine GÜLLÜ*,
Gülseren KARADAĞ*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Özellikle profesyonel sürücüler için önemli bir problem oluşturan gündüz aşırı uyku hali (GAUH); sık görülmesine karşın tanınmayan ve trafik kazalarının önlenebilir bir nedenidir. Bu çalışmada, taksi sürücülerinde GAUH'yi saptamak ve bu durumun sürüş performansı üzerindeki etkilerini saptamak için, 118 profesyonel taksi sürücüsüne Epworth uykululuk skalası (ESS) ve yaptıkları trafik kazalarına ilişkin anket uygulandı. Sürücü grubunda horlayan 58 (%49.2), obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS)'na ait kardinal semptomları bulunan 8 (%5.9), ESS ? 10 olan 28 (%23.7) olgu bulunuyordu. Kaza yapan toplam 80 (%67.8) olgu vardı. Yapılan kaza sayısı ile sürücülerin GAUH, tanıklı apne varlığı, OUAS'ye ait kardinal semptom varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilirken, aynı ilişki horlama ile gösterilemedi. Bu sonuçlar, GAUH'nin sürücülerde yaygın bir semptom olarak bulunduğunu ve trafik kazaları ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Gündüz aşırı uyku hali (GAUH), profesyonel sürücü, Epworth uykululuk skalası (ESS), obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS).
SUMMARY
The Evaluation of Excessive Daytime Sleepiness in Taxi Drivers
Excessive daytime sleepiness (EDS) is a common but underrecognized and preventable cause of traffic accidents. It creates a problem of particular importance for professional drivers. We performed the Epworth Sleepiness Scale (ESS) and questionnaire related to their history of traffic accidents to 118 professional taxi drivers to determine the EDS and its effects on driving performance in taxi drivers. There were 58 (49.2%) subjects with loud snoring, 8 (5.9%) subjects with cardinal symptoms due to obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and 28 (23.7%) subjects with ESS ? 10 in the group of taxi drivers. Eighty (67.8%) drivers had been involved in a traffic accident. We found a significant relation between the number of traffic accident and EDS, witnessed apnea, cardinal symptom related to OSAS but not with snoring. The present data that sleepiness is a common symptom in taxi drivers and may be related to traffic accident.
Key Words: Excessive daytime sleepiness (EDS), professional drivers, Epworth sleepiness scale (ESS), obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
Yazışma Adresi:
Dr. Banu ERİŞ GÜLBAY,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır