Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 20
Santral Uyku Apne Sendromu
Oğuz KÖKTÜRK*, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ*

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Santral uyku apne sendromu (CSAS), uyku sırasında solunum çabası olmaksızın oluşan, tekrarlayan apne epizodları ile karakterize bir hastalık tablosudur. Hiperkapnik ve nonhiperkapnik CSAS olmak üzere iki tipi vardır. CSAS'nin hiperkapnik formunda, solunum merkezinin depresyonuna bağlı olarak ortaya çıkan apne ya da ventilasyonun azalması nedeniyle PaCO2 artar. Hiperkapnik CSAS, idiyopatik olan veya solunum merkezini etkileyen bir hastalığa sekonder olarak gelişen santral hipoventilasyon sendromlarında sık görülür. Nonhiperkapnik CSAS'de, solunum kontrolünde bozulma veya solunum kaslarında güçsüzlük söz konusu değildir. Primer olabilir ya da yüksek irtifa, konjestif kalp yetmezliği ve santral sinir sistemi hastalığına sekonder olarak ortaya çıkabilir.
Anahtar Kelimeler: Santral uyku apnesi, hiperkapni.
SUMMARY
Central Sleep Apnea Syndrome
Central sleep apnea syndrome (CSAS) is a disorder characterized by repeated apneic events during sleep with no associated ventilatory effort. CSAS is classified as either hypercapnic or nonhypercapnic. In the hypercapnic form of CSAS, increases in PaCO2 generally result from reductions in ventilation or outright apneas due to an underlying depression of respiratory drive. Hypercapnic CSAS is common in central hypoventilation syndromes which may be primary (idiopathic) or secondary to other disorders that cause damage to the respiratory center. Nonhypercapnic CSAS is not associated with either a primary reduction in respiratory drive or respiratory muscle weakness. Nonhypercapnic CSAS can be a primary disorder or can occur secondary to high altitude, other medical illnesses such as congestive heart failure and central nervous system disease.
Key Words: Central sleep apnea, hypercapnia.
Yazışma Adresi:
Dr. Oğuz KÖKTÜRK,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06510, Beşevler, ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır