Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 19
Overlap Sendromu
Oğuz KÖKTÜRK*, Bülent ÇİFTÇİ**

  *  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Uyku bozukluklarında overlap sendromu (OVS); obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, kistik fibrozis veya interstisyel akciğer hastalığı birlikteliğinde kullanılan bir terimdir. KOAH ve OSAS birlikteliğine sık rastlanıldığı için OVS denildiğinde öncelikle bu iki hastalık akla gelmektedir. Hem OSAS hem de KOAH'da uykuda oksijenizasyon bozulur. Her iki hastalığın birlikte görüldüğü durumlarda ise oksijenizasyonda bozulma çok ciddi boyutlara ulaşır. Gece hipoksemileri hem uykunun yapısını bozar hem de her iki hastalıkta da ancak ileri dönemlerde görülmesi beklenen hipoksemiye bağlı komplikasyonların daha erken evrelerde görülmesine sebep olur. Bu makalede bazı akciğer hastalıkları ile uykunun etkileşiminden söz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Overlap sendromu, KOAH.
SUMMARY
Overlap Syndrome
The term overlap syndrome (OVS) in sleep disorders is used to describe the association of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) with one of the following disorders: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, cystic fibrosis and interstitial lung diseases. Because OSAS and COPD are seen together frequently, the term of OVS is often used for OSAS associated with COPD. In both OSAS and COPD, some abnormalities on the level of oxygen saturation occur during sleep. These abnormalities are much more serious in the OVS. Oxygen desaturation destroys the architecture of sleep and leads to the complications due to hypoxemia, which are normally seen in the late stage of each disease, occur in early stage. In this review, interaction of sleep and some of the lung diseases was discussed.
Key Words: Overlap syndrome, COPD.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Oğuz KÖKTÜRK,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06510, Beşevler, ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır