Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nebülizatör Tedavisi
Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Nebülizatör tedavisi, hava yolu obstrüksiyonu varlığında hızlı düzelme sağlamak veya ileri dönem kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda daha yüksek miktarda ilacı daha kısa zamanda uygulamak amacı ile kullanılmaktadır. Bunların dışında özellikle inhaler tedaviye uyum sağlayamayan astımlı çocuklar, yaşlı hastalar ve palyatif bakım gerektiren terminal dönem hastalarda da faydalı olmaktadır. Günümüzde nebülizatör tedavisi sadece bronkodilatasyon amacı ile değil aynı zamanda antibiyotik ve ekspektoran tedavi amacı ile de uygulanabilmektedir. Hava yolu kısıtlanması yapan hastalıklarda nebülizatör tedavisi bize hızlı ve etkili tedavi sağlamasına karşın düzenli temizlenme koşullarına uyulmadığında özellikle ev nebülizatör tedavisi alan hastalarda ciddi, inatçı mikroorganizmalarla infeksiyon gibi sorunlara neden olabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı nebülizatör tedavisinin endikasyonları çok iyi belirlenmeli, özellikle ev nebülizer tedavisinde hasta seçiminde oldukça dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Nebülizatör tedavisi, KOAH, astım.
SUMMARY
Nebuliser Therapy
We use the nebuliser therapy to achieve rapid improvement in patients with acute airway limitation. Besides, this drug is effective in asthmatic children, in elderly patients and in patients with end-stage disease who need palliative care. Nowadays nebuliser therapy is used not only for bronchodilatation but also for antibiotic and expectoration treatment. Although nebuliser therapy provides a rapid and effective treatment in airway limitation, the patients who receive home nebuliser therapy may suffer from severe and incurable infections if the hygienic conditions are not achieved. Therefore, the indications of nebuliser therapy should be precisely determined and special care should be given in the choice of the patients who will receive nebuliser therapy.
Key Words: Nebuliser therapy, COPD, asthma.
Yazışma Adresi:
Dr. Gizem DEMİR,
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi
Başak-2 Sitesi No: 4/5, 06530,
Çayyolu, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: gfdemir@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır