Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Posterior Mediasten Yerleşimli Agresiv Fibromatözis Olgusu
Elif ŞEN*, Özlem URAL GÜRKAN*, Banu ERİŞ GÜLBAY*, Adem GÜNGÖR**, Turan ACICAN*

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Agresiv fibromatözis (desmoid tümör) oldukça nadir görülen yumuşak doku tümörüdür. Esas olarak, derin yerleşimli fasiyal ve musküloaponevrotik yapılardan kaynaklanır. Histolojik olarak benign kabul edilmekle birlikte lokal olarak agresiv davranır. Posterior mediasten lokalizasyonu çok nadirdir. Posterior mediasten yerleşimli lezyon nedeniyle kliniğimizde araştırılan ve çekilen toraks manyetik rezonans inceleme (MRI)'de; torakal dördüncü vertebra düzeyinden başlayan, L1 vertebra düzeyine kadar ulaşan 20 x 6 x 5 cm boyutlarında kitle saptanan hasta, göğüs cerrahisinde yapılan sağ posterior mini torakotomi sonrası alınan biyopsi sonucunda agresiv fibromatözis tanısı aldı. Radyoterapiden dokuz ay sonra çekilen torakal MRI'da minimal regresyon saptandı. Altı yıllık izlem süresince, posterior mediasten yerleşimli kitle boyutlarında artış olmayan ve asemptomatik olarak seyreden posterior mediasten yerleşimli agresiv fibromatözis olgusu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Agresiv fibromatözis, posterior mediasten, radyoterapi.
SUMMARY
A Case of Agressive Fibromatosis of Posterior Mediastinum
Agressive fibromatosis is a rarely seen soft tissue tumor. They originate principally from deep seated fascial or musculoaponeurotic structures. Although they are considered histologically benign, they behave locally agressive. Posterior mediastinal localisation is very rare. The patient who was investigated because of a lesion located in posterior mediastinum and a thoracal magnetic resonance imaging revealed a mass with a dimension of 20 x 6 x 5 cm, started at the level of thoracal fourth vertebra reaching the L1 vertebra, was diagnosed as agressif fibromatosis by a biopsy obtained after a right posterior thoracotomy performed by thoracic surgery. A minimal regression was established nine months after radiotherapy by thoracal MRI. This case of agressive fibromatosis, which was asymptomatic and whose posterior mediastinal mass did not increased its dimensions during six years of follow-up, was presented.
Key Words: Agressive fibromatosis, posterior mediastinum, radiotherapy.
Yazışma Adresi:
Dr. Elif ŞEN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Mamak Cad. 12/A, 06100,
Cebeci, ANKARA- TÜRKİYE
e-mail: elifsen2001@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır