Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Meningeal Karsinomatozisli Bir Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu
Zeynep TOPU*, İsmail SAVAŞ*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Akciğer kanseri sonucunda gelişen beyin metastazı hastalığın kötü prognozuna işaret eder. Beyin, sık olarak gözlenen metastatik bir organ olup; metastazların %80'ini sıklık sırasına göre akciğer, meme, deri, böbrek, gastrointestinal sistem oluşturur. Akciğer kanselerinden özellikle küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)'nin santral sinir sistemi metastaz oranı yüksek olup, mortalitesi oldukça fazladır. Beyinde değişik yerleşimli metastazlar olmakla birlikte, leptomeningeal tutulum ilginç ve az görülen bir tutulum şeklidir. Bu makalede KHAK'ın leptomeningeal tutulumu nedeniyle tanıdan yedi ay sonra kaybedilen bir olgu sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meningeal karsinomatozis, küçük hücreli akciğer kanseri, prognoz.
SUMMARY
A Patient with Meningeal Carcinomatosis and Small Cell Lung Cancer
Cranial methastase because of lung cancer shows the poor prognose. Cranial methastase is common: In order lung, breast, skin, kidney, gastrointestinal system cancer is the 80% of the cause of methastase. Cranial methastases are common in lung cancer especially in small cell lung cancer. Cranial methastase can be seen in different location but leptomeningeal infiltration is rare and interesting. Because of this we will describe a case which has been death seven months after diagnose because leptomeningeal infiltration of small cell lung cancer.
Key Words: Meningeal carcinomatosis, small cell lung cancer, prognose.
Yazışma Adresi:
Dr. Zeynep TOPU,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci, ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır