Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Miliyer Tüberkülozun Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Semptomatik İntrakranial
Tüberküloma: Bir Olgu Nedeniyle
Yücel TAŞAN*, İsmail YÜKSEKOL*, Metin ÖZKAN*, Kadir HATİPOĞLU*, Hayati BİLGİÇ*,
Kudret EKİZ*, Necmettin DEMİRCİ*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Akciğer miliyer tüberkülozu nedeniyle antitüberküloz tedavi görmekte iken, kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografi ile saptanamayan ancak, beyin manyetik rezonans görüntüleme ile gösterilebilen intrakranial multipl tüberkülomalı 20 yaşında erkek olguyu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Miliyer tüberküloz, intrakranial tüberküloma, tedavi.
SUMMARY
Symptomatic Intracranial Tuberculoma Revealed When The Patient Receiving Therapy for Miliary Tuberculosis: A Case Report
We describe a 20 year old man with miliary tuberculosis of the lung, who was noted to have multipl intracranial tuberculomas on magnetic resonans imaging but not noncontrast head computed tomographic scan receiving antituberculous chemotherapy.
Key Words: Miliary tuberculosis, intracranial tuberculoma, therapy.
Yazışma Adresi:
Dr. Yücel TAŞAN,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
Etlik, ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır