Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hepatopulmoner Sendrom
Banu ERİŞGÜLBAY*, Mutlu GÜLBAY**, Akın KAYA*, Turan ACICAN*

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, ANKARA
ÖZET
Karaciğer hastalıkları akciğerleri etkilemektedir. Karaciğer hastalıklarında ve portal hipertansiyonda görülen pulmoner vasküler hastalıklar, intrapulmoner vasküler dilatasyonlardan pulmoner vasküler direncin yükseldiği pulmoner hipertansiyona kadar değişen, geniş bir spektruma sahiptir. Hepatopulmoner sendrom portal hipertansiyon, intrapulmoner vasküler dilatasyon ve anormal oksijenizasyonla (hipoksemi) karakterize bir sendromdur. Bu makalede hepatopulmoner sendromun klinikopatolojik özellikleri, tanı kriterleri ve tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Portal hipertansiyon, intrapulmoner vasküler dilatasyonlar, hepatopulmoner sendrom.
SUMMARY
Hepatopulmonary Syndrome
Liver diseases affect lungs. Pulmonary vascular diseases are observed in hepatic diseases and portal hypertension have a wide spectrum that varies from intrapulmonary vascular dilatation to increased pulmonary vascular resistance with pulmonary hypertension. Hepatopulmonary syndrome is a syndrome characterized portal hypertension, intrapulmonary vascular dilatation and abnormal oxygenation (hypoxaemia). This review summarizes the clinicopathologic features, diagnostic criteria, and management of hepatopulmonary syndrome.
Key Words: Portal hypertension, intrapulmonary vascular dilatation, hepatopulmonary syndrome.
Yazışma Adresi:
Dr. Banu ERİŞ GÜLBAY,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Mamak, ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır