Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Alışılmamış Böbrek Tutulumu ile Seyreden Wegener Granülomatözü Olgusu
Dilek ERNAM*, Şükran ATİKCAN*, Aydın YILMAZ*, Figen ATALAY*, Funda DEMİRAĞ**,
Leyla MEMİŞ***

    *  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  **  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji,
***  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA.
ÖZET
Altmışüç yaşında kadın hasta yaygın eklem ağrıları, mikrohematüri ve toraks bilgisayarlı tomografisinde görülen sağ alt lob bazal segment düzeyinde plevraya oturmuş solid kitle lezyonu nedeniyle kliniğimize kabul edildi. Hastaya sağ torakotomi, "wedge" rezeksiyon ve dekortikasyon uygulandı. Histopatolojik inceleme ile Wegener granülomatözü tanısı kondu. Serum ve doku örneklerinde antinötrofil sitoplazmik antikor (c-ANCA) pozitif bulundu. Renal biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi tubulointerstisyel nefrit olarak raporlandı. Biz olgumuzu alışılmamış böbrek tutulumu nedeniyle literatür eşliğinde sunduk.
Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatözü, tubulointerstisyel nefrit.
SUMMARY
An Unusual Renal Presentation of Wegener's Granulomatosis#
A 63-year-old woman was admitted to our clinic with arthralgia, microhematuria and a pleural based solid mass in lower lobe basal segment of right lung seen in computerised tomogram of thorax. She was diagnosed as Wegener's granulomatosis by histopathological findings of right thoracotomy, wedge resection and decortication. The patient had positive antineutrophil cytoplasmic antibodies (c-ANCA) in serum and tissue specimens. Histopathologic examination of the renal biopsy specimen revealed the diagnosis of tubulointerstitial nephritis. We report this case because of the unusual histologic type of renal involvement by reviewing the literature.
Key Words: Wegener's granulomatosis, tubulointerstitial nephritis.
# Bu çalışma, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (9-13 Nisan 2000 Belek, Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Dilek ERNAM,
Eserköy Sitesi 6B/2 Ümitköy,
ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: dilekdr@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır