Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sarkoidoz Nedenli Multipl Endobronşiyal Kitle Lezyonlar
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR*, Akın KAYA*, Füsun ÜLGER*, Doğanay ALPER*

*  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Sarkoidoz primer olarak akciğer ve lenfatik sistemi etkileyen sistemik granülomatöz bir hastalıktır. Akciğer sarkoidozlu hastalarda %90'ın üzerinde etkilenir. Parankimal akciğer hastalığı sık olmasına rağmen hava yolu da tutulabilir. Bronşiyal mukoza sarkoidozda sık olarak tutulur, ancak endobronşiyal kitle lezyonları çok nadirdir. Biz sarkoidoz nedenli multipl endobronşiyal lezyonları olan bir olgu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, endobronşiyal lezyon.
SUMMARY
Multiple Endobronchial Mass Lesions Due to Sarcoidosis
Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease that primarily affects the lung and lymphatic systems of the body. The lungs are affected in over 90% of sarcoid patients. Although paranchymal lung disease is more common, the airways may also be involved. Bronchial mucosa is often affected in sarcoidosis, but endobronchial mass lesions are very rare. We present a case with multiple endobronchial mass lesions due to sarcoidosis.
Key Words: Sarcoidosis, endobronchial mass.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın KAYA,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: akinseldakaya@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır