Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi
Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI**

  *  Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu,
**  Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü, DENİZLİ
ÖZET
Tüberküloz (Tbc) hastalarının tedaviye uyumunu arttırmada, kendilerini ve hastalıklarını algılama biçimlerini belirleme önemlidir. Hastalığa yakalanma nedeniyle benlik saygısının azalması, kişinin kendine olan güvenini kaybetmesine, sosyal ilişkilerinin zedelenmesine ve hastalıkla mücadele etmeyi bırakmasına neden olabilir. Bu çalışmada, Tbc hastalarında benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırma yapılmıştır. İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Ocak 2001-Şubat 2001 tarihleri arasında akciğer Tbc'si tanısı ile hastaneye yatırılan hastalar araştırma kapsamına alınmıştır (n= 120). Araştırmaya katılan hastaların benlik saygısı puan ortalamaları 57.50 ± 14.09 (minimum 24, maksimum 84) olarak bulunmuştur. Hastaların benlik saygısı puan ortalamalarını; işsiz veya ev hanımı olması, çalışmaması, hastalığın maddi durumunu etkilemesi, iyileşme umudunun olmaması, ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinin değişmesi ve sosyal destek görmemesinin düşürdüğü belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, tüberküloz.
SUMMARY
Determination of Self-Esteem Levels of Patients with Tuberculosis
Tuberculosis patients and determining the perception of their illnesses are important in increasing treatment adaptation. Decrease in self-esteem because of illness cause losing self confidence, deteriorating social relations and giving up struggle against illness. The aim of this study was to determine self-esteem levels of patients with tuberculosis. Descriptive and cross section study. Study was done on patients (n= 120) who were treated for pulmonary tuberculosis in “İzmir Chest Diseases and Surgical, Education, Practice and Research Hospital” between January 2001 and February 2001. Average self-esteem points of the patients were found to be 57.50 ± 14.09 (minimum 24, maximum 84). It was observed that being unemployed and housewife, not having a job, effects on economic status of the patient, not having a hope to recover, change in family and social relations and not having social support decreased average self-esteem points of the patients.
Key Words: Self-esteem, tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Müyesser ERDEM,
Pamukkale Üniversitesi
Denizli Sağlık Yüksekokulu
(Devlet Hastanesi Yanı),
DENİZLİ - TÜRKİYE
e-mail: erdemmuyesser@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır