Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Isparta'daki Ev Tozlarında Polen, Mantar Sporu ve Diğer Materyallerin Araştırılması
Hülya ÖZKUL*, Ali İNCE*, Ahmet AKKAYA**

  *  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,
**  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Bu çalışmada, Nisan 1996-Mart 1997 tarihleri arasında, Isparta'da tespit edilen istasyonlarda, ev tozlarındaki allerjik materyaller incelenmiştir. Araştırma için 10 istasyon belirlenmiştir. İstasyon olarak belirlenen evlerden her ay elektrik süpürgesiyle toplanan tozlar düzenli olarak alınmış ve "Wodehouse" yöntemine göre preparat hazırlanmıştır. Bu preparatlar mikroskopta incelenmiş ve 4 cm2 alandaki polen, mantar sporu, bitki dokuları ve tüyleri, nişasta taneleri gibi allerjik materyallerin teşhisleri ve aylara göre sayımları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 1 cm2'ye düşen allerjik materyal sayısına dönüştürülerek tablo ve grafikle gösterilmiştir. Sonuç olarak, Isparta ev tozlarında 44 taksona ait polen tespit edilmiştir. Yıllık toplamın 1 cm2'ye düşen polen sayısı 277.5 olarak bulunmuştur. Bu polenler içerisinde en çok görülenler sırasıyla; Pinaceae, Poaceae, Asteraceae, Cupressaceae'dır. Tespit edilen nişastalar 1 cm2'ye 2224 tane ile ilk sırayı alır. 1 cm2'ye 17.1 tane mantar sporu düşerken, 133 tane bitki poleni ve dokusu düşmüştür. Bu durumda Isparta için allerjik olan polenler Poaceae, Asteraceae ve Cupressaceae'dır. Diğer materyallerden de mantar sporlarıdır. Bulduğumuz sonuçların allerjik rahatsızlığı olan hastaların teşhis ve tedavisinde hekimlere yardımcı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Ev tozu, polen, mantar sporları, allerji.
SUMMARY
Investigation of Pollens, Fungal Spors and Other Materials in Houst Dust of Isparta
In this study allergic materials in house dusts collected from preselected stations in Isparta between April 1996 and March 1997 are investigated. Ten stations were preselected for the study. Dusts vacumed in vacum cleaners are collected regularly from selected houses every month. Preparations were prepared with Wodehouse method. These preparations were investigated microscopically and diagnosis and counts of pollens, fungal spors, plant tissues, and starch particles per 4 cm2 in respect to months are performed. Obtained results are transformed to allergic material per square centimeters and are shown with tables and graphics. As a result, pollens belonging to 44 taxons are detected in Isparta house dusts. Annual total pollen per cm2 is found as 277.5. Among these pollens most frequently seen are Pinaceae, Poaceae, Asteraceae and Cupressaceae respectively. While starch is first in order (2224/cm2), plant tissues are seen 133/cm2 and fungal spors are seen 17.1/cm2. Allergic pollens for Isparta are Poaceae, Asteraceae and Cupressaceae and as the other, fungal spors. We believe that our results will be helpfull for the physicians in diagnosis and treatment of patients with allergic disorders.
Key Words: Houst doust, pollen, fungal spors, allergy.
Yazışma Adresi:
Dr. Ali İNCE,
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Çünür Kampüsü, ISPARTA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır