Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberküloz Profilaksisi
Z.Müjgan GÜLER*, A. Berna DURSUN*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Gelişmekte olan ülkelerde halen toplum sağlığı sorunu olan tüberkülozla mücadelede indeks olgunun tespit ve tedavisinin yanı sıra profilakside önemli yer tutmaktadır. Ancak klinik pratikte profilaksi uygulamalarında, ülkeler arasında olduğu kadar bizim ülkemizde de farklılıklar bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin profilaksiye yaklaşımı ve ülkemizdeki mevcut durumu gözden geçirmek amacıyla bu yazı planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz profilaksisi.
SUMMARY
Tuberculosis Prophylaxis
Besides definition and treatment of index cases, prophylaxis plays an important role in battling tuberculosis that is still health problem in developing countries. But, in clinical practice, there are differences about prophylaxis between countries and even in our country. Approaches to prophylaxis of developed countries and current situation of our country were lokoed over for this purpose.
Key Words: Tuberculosis prophylaxis.
Yazışma Adresi:
Dr. A. Berna DURSUN
Mebusevleri Ergin Sokak No: 43/4,
06580, Tandoğan, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: ebdursun@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır