Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mesleki Astım
Ferda ÖNER*, Numan NUMANOĞLU*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
İş yeri ortamı çalışanlarda solunum sistemi problemlerine yol açabilecek pek çok maddenin bulunduğu bir ortamdır. Bu ortam içerisinde mesleki astım, mesleki akciğer hastalıkları içinde en sık görülenidir. Bu makalede mesleki astımın epidemiyolojisi, mesleki astım için predispozan faktörler, mesleki astıma yol açan ajanların bazıları ve tanı yöntemleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki astım, tanı.
SUMMARY
Occupational Asthma
In the work places the worker may be exposed to environmental materials and substances that in some cases trigger respiratory problems. In this ambience,  asthma is a common occupational problem that far exceeds other causes of occupational pulmonary disease. The epidemiology and the predisposing factors of  occupational asthma, some of agents that causes occupational asthma, and the diagnosis of the disease will  be reviewed in this brief discussion.
Key Words: Occupational asthma, diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Ferda ÖNER,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: onerferda@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır