Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Substernal Guatrda Yumurta Kabuğu Şeklinde Kalsifikasyon
Nurhan KÖKSAL*, Ali ÇETİNKAYA**, Aytekin GÜVEN***, Mehmet Akif BÜYÜKBEŞE**

    *  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
***  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
ÖZET
Yetmiş bir yaşında bayan hasta kliniğimize öksürük, ateş ve çarpıntı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede; tiroid sağ lobda yaklaşık 3 x 4 cm, istmusta 2 cm çapında nodül ele geliyordu. Hafif derecede kifozu olan hastada taşikardi saptandı. Diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Çekilen akciğer grafisinde, üst mediasten genişti ve sol akciğer apeksinde yaklaşık 3.5 cm çapında etrafı kalsifiye nodül izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT)'nde; normalden büyük ve üst mediastene doğru uzanım gösteren tiroid bezi ve tiroid sol lob inferiorunda 3.5 x 3.2 cm boyutlarında çeperi kalsifiye nodül saptandı. Tiroid fonksiyon testleri hipertiroidiyi gösteriyordu. Klinik olarak hasta substernal multinodüler guatr olarak değerlendirildi. Akciğer grafisinde sol apekste yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyon gösteren lezyonun substernal guatra ait olması nedeniyle olgu ilginç bulunmuş ve sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Substernal guatr, yumurta kabuğu kalsifikasyonu, akciğer grafisi.
SUMMARY
Egg Shell Calcification of the Substernal Goitre
Seventy one years old woman admitted to our clinic with the complaints of fever, cough and palpitation. Physical examination revealed a palpabl thyroid with a 2 cm in length in its isthmus and large right lobe. Kyphotic patient was tachycardic. Other systems were within normal limits. Chest x-ray performed wide upper mediasten with calcified nodüle approximately 3.5 cm in dimension in the apex of the left lung. Computed tomography revealed thyroid gland lying through the upper mediasten and a mass 3.5 x 3.2 cm in dimension in the left lobe inferior regio of the gland surrounded with calcification. Thyroid function tests showed hyperthyroidism. Clinically patient had a substernal multinodular goitre. Since the lesion demonstrating egg shell calcification at the apex of left lung in the chest roentgenogram belonged to substernal goitre, the case was accepted interesting and presented below.
Key Words: Substernal goitre, egg shell calcification, chest x-ray.
Yazışma Adresi:
Dr. Nurhan KÖKSAL,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
46050, KAHRAMANMARAŞ - TÜRKİYE
e-mail: koksalnurhan@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır