Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Venöz Tromboembolizmde Kalıtsal Risk Faktörleri
Ferda ÖNER*, Akın KAYA*, Ruşina DOĞAN*, Numan NUMANOĞLU*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bugüne kadar tromboz için risk faktörü olan birçok kalıtsal bozukluk tanımlanmıştır. Bunlardan en iyi bilinenler arasında aktive protein C rezistansı (faktör V Leiden), protrombin G20210A mutasyonu, hiperhomosisteinemi, protein C, protein S, antitrombin III ve trombomodülin eksikliği sayılabilir. Bu makalede üç olgu nedeni ile faktör V Leiden, protrombin G20210A mutasyonu ve protein S eksikliği ile ilgili bazı klinik ve laboratuvar bilgileri gözden geçirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tromboz, faktör V Leiden, protrombin G20210A, protein S.
SUMMARY
Genetic Risk Factors of Venous Thromboembolism
Up to date several hereditary disorders have been identified as prothrombic risk factors. The most common inherited thrombotic disorders include activated protein C resistance (factor V Leiden), prothrombin G20210A mutation, hyperhomocysteinemia, deficiencies of protein C, protein S, antithrombin III, and thrombomodulin. This article focuses on the clinical and the laboratory aspects of some of the inherited venous thrombotic disorders including the factor V Leiden, prothrombin G20210A mutation and protein S deficiency.
Key Words: Thrombosis, factor V Leiden, prothrombin G20210A, protein S.
Yazışma Adresi:
Dr. Ferda ÖNER,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: onerferda@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır