Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer Trakeal Karsinoma
İsmail YÜKSEKOL*, Yücel TAŞAN*, Engin BALCI*, Hayati BİLGİÇ*, Necmettin DEMİRCİ*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Trakea primer tümörleri, semptom ve bulguların silikliği, konvansiyonel akciğer grafileri ile saptanmasının güçlüğü nedeniyle gözden kaçırılabilen, nadir görülen tümörlerdir. Hastaların tanıları gecikebilir ya da astma ve bronşit yanlış tanıları konulabilir. Burada nefes darlığı, öksürük, el ve dudaklarda morarma yakınmaları ile başvuran, ancak PA akciğer grafisi normal olan trakeal karsinomalı 64 yaşındaki erkek olgu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Trakea, karsinoma, toraks bilgisayarlı tomografi.
SUMMARY
Primary Tracheal Carcinoma
Primary tumors of trachea are rare tumors those can be missed easily because the symptoms and signs are subtle. The diagnosis may delay or they may be misdiagnosed as chronic bronchitis or asthma. We present a 64 year-old man with dyspnea, cough, cyanosis and with a normal chest radiogram.
Key Words: Trachea, carcinoma, thorax computed tomography.
Yazışma Adresi:
Dr. İsmail YÜKSEKOL,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06018, Etlik, ANKARA- TÜRKİYE
e-mail: iyuksekol@gata.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır