Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tekrarlayan Aspirasyon Pnömonisi ve "Barrett" Özefagusu: Olgu Sunumu
İsmail YÜKSEKOL*, Yücel TAŞAN*, Metin ÖZKAN*, Arzu BALKAN*, Mesut BIÇAK*,
Necmettin DEMİRCİ*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Gastroözefageal reflü (GÖR); çocuk ve erişkin popülasyonda sık görülen, gastrik içeriğin aspirasyonuna bağlı olarak akciğer komplikasyonlarına neden olabilen bir durumdur. En sık görülen akciğer komplikasyonları; astım, kronik bronşit ya da kronik öksürük, tekrarlayan pnömoni, pulmoner fibrozis ve çocuklarda gastrik içeriğin ani ve büyük miktarlarda regürjitasyonuna bağlı apnelerdir. Tekrarlayan aspirasyon pnömonileri, gastrik içeriğin ya da üst gastrointestinal sistemdeki bakterilerin aspirasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. Özefagus skuamöz epitelinin kolumnar epitele dönüşmesi ile karakterize bir tablo olan "Barrett" özefagusu, GÖR'nin histolojik bir sonucudur. Olgumuz; solunumsal yakınmalar ve yutma güçlüğü tanımlayan, ancak GÖR semptomları olmayan, tekrarlayan aspirasyon pnömonisi ve "Barrett" özefagusu olgusudur. Burada olduğu gibi, GÖR'nin tipik semptomları olmayan ve bu nedenle reflü tedavisi uygulanmayan olgularda, solunumsal hastalık başarıyla tedavi edilememektedir.
Anahtar Kelimeler: Gastroözefageal reflü, aspirasyon pnömonisi.
SUMMARY
Recurrent Aspiration Pneumonia and Barrett's Esophagus: A Case Report
Gastroesophageal reflux is a condition that causes lung complications by gastric content aspiration in both adults and children. The most common complications are asthma, chronic bronchitis or chronic cough, recurrent pneumonia, pulmonary fibrosis and in children apnea as a result of regurgitation of large amount of gastric content suddenly. The reason of recurrent aspiration pneumonia is the aspiration of gastric content or microorganisms in upper gastrointestinal system. Barrett's esophagus characterized by the conversion of the epithelium of esophagus from squamous to columnar is a histological consequence of gastroesophageal reflux. We are presenting a case of Barrett's esophagus and recurrent pneumonia who had respiratory symptoms and difficulty in swallowing but no symptoms of gastroesophageal reflux. As it has been shown in our case it is difficult to cure the respiratory disease caused by nontreated asymptomatic gastroesophageal reflux.
Key Words: Gastroesophageal reflux, aspiration pneumonia.
Yazışma Adresi:
Dr. İsmail YÜKSEKOL,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06018, Etlik, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: iyuksekol@gata.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır