Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Over Hiperstimülasyon Sendromuna Bağlı Plevra Sıvısı
Füsun ALATAŞ*, İrfan UÇGUN*, Hale MORAL*, Sinan ERGİNEL*, Emel HARMANCI*,
Muzaffer METİNTAŞ*

* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Over stimülasyonu, foliküler gelişim ve olgunlaşmayı arttıran ve dolayısıyla gebelik oranını arttırmayı hedefleyen bir yöntemdir ve en sık görülen komplikasyonu over hiperstimülasyon sendromu (OHSS)'dur. Plevra sıvısı ve intraabdominal sıvı da bu tabloya sıklıkla eşlik eder. Over stimülasyon tedavisi uygulanan genç bir olgu ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle bölümümüze başvurdu. Sağda eksüda vasfında plevra sıvısı saptanan olguda; yakın zamanda over stimülasyon tedavisi uygulanması, hemokonsantrasyonun olması, intraabdominal sıvının tabloya eşlik ediyor olması ve ayrıca sıvı etyolojisi için diğer nedenlerin elenmesi sonucu, OHSS'ye bağlı olarak plevra sıvısı geliştiği kanaatine vardık. Takipte, plevra sıvısı bir hafta içinde kendiliğinden kaybolarak bu düşüncemizi destekledi. Genç kadın olgularda; plevra sıvısının ayırıcı tanısında, yakın zamanda over stimülasyonu öyküsü alınırsa bu duruma bağlı olarak plevra sıvısının gelişebileceğini, bunun da özellikle tromboemboli ayrımında önemli olabileceğini vurgulamayı ve OHSS'ye bağlı plevra sıvısını literatürle tekrar gözden geçirmeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Over hiperstimülasyon sendromu, plevra sıvısı.
SUMMARY
Pleural Effusion Due to the Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Ovulation induction is a treatment that aimed to increase the pregnancy probability by increasing the follicular grow up and maturation. The most frequent complication is ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Pleural effusion and abdominal ascites accumulation is frequently accompany this syndrome. A young patient receiving ovulation induction therapy was admitted to our department with sudden chest pain and dyspnea. Exudative pleural effusion was determined in the right and we suggest that pleural effusion was accumulated due to OHSS because of the presence of abdominal ascites, hemoconcentration, recent application of ovulation induction therapy and elimination of other causative factors for pleural effusion. The disappearance of pleural effusion spontaneously in a week support our idea. We reviewed the literature about the pleural effusion due to ovarian hyperstimulation syndrome. In the differential diagnosis of pleural effusion in young female patients, the accumulation of pleural effusion due to the recent ovulation induction story should be kept in mind which is especially important in the differential diagnosis of pulmonary embolism.
Key Words: Ovarian hyperstimulation syndrome, pleural effusion.
Yazışma Adresi:
Dr. Füsun ALATAŞ,
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ESKİŞEHİR - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır