Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Kanserli Hastalarda Deri Bulguları#
Serap ÖZTÜRKCAN*, Fatma ÖZEL**, Sinan DOĞAN**, Zehra SEYFİKLİ***, Ahmet HATİPOĞLU****
      *  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, MANİSA
    **  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı,
   ***  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
****  Bayındır Tıp Merkezi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, ANKARA
ÖZET
Pek çok iç organ kanserinde deride de belirtiler görülmektedir. Akciğer kanseri de çok sık görülen bir iç organ kanseridir. İnsidansı giderek artmış ve kadınlarda bile kanserden olan ölümlerde meme kanserini geçerek, birinci sıraya oturmuştur. Akciğer kanserlerinde patognomonik denilebilecek herhangi bir deri bulgusu bildirilmemekle birlikte çomak parmak, hipertrofik osteoartropati, vena kava süperior sendromuna bağlı siyanoz, ödem, talenjiektazi, akantozis nigrikans gibi bulgular gözlendiğinde akciğer kanserinin hatırlanması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Literatürde bu konuda çok az çalışma olması nedeniyle, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tanısı almış 44 olgu dermatolojik bulgular açısından değerlendirildi. Hastaların %47.7'sinde çomak parmak, %25'inde göğüs ön duvarında talenjiektazi, %22.7'sinde dudaklarda siyanoz, %9'unda uzun kirpik, %2.27'sinde "pruritus", %2.27'sinde hipertrofik osteoartropati ve %2.27'sinde "Leser Trelat" belirtisi saptandı.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, deri bulguları.
SUMMARY
The Skin Manifestations in Patients with Lung Cancers
It is also common to observe skin manifestations in many internal malignancies. The lung cancer is a frequently seen internal cancer. Due to its gradually increasing incidence, it has become the first reason of death from cancer also in women by overtaking the breast cancer. Although pathognomonic skin manifestations are not reported in lung cancers, it is emphasized that lung cancer must be remembered when nonspesific signs such as digital clubbing, hipertrophic osteoartropathy, cyanosis due to superior vena cava syndrome, oedema, telengiectasia, acanthosis nigricans are obsereved. Because a few reports are present about this subject in literature, 44 patients which had the diagnosis of lung cancer in Cumhuriyet University Faculty of Medicine were evaluated according to the their dermatological manifestations. 47.7% of these patients had digital clubbing; meanwhile 25% telengiectasia of the chest forewall, 22.7% lip cyanosis, 9% long eyelash, 2.27% pruritus, 2.27% hypertrophic pulmonary osteoarthropathy and 2.27% Leser Trelat sign were established.
Key Words: Lung cancer, skin findings.
# Bu çalışma, 17. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-24 Ekim 1998, Kuşadası)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Serap ÖZTÜRKCAN,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dermatoloji Anabilim Dalı, MANİSA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır