Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi ("Scimitar" Sendromu): Olgu Sunumu
İsmail YÜKSEKOL*, Yücel TAŞAN*, Mesut BIÇAK*, Mustafa TAŞAR**, Necmettin DEMİRCİ*

  *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
**  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
"Scimitar" sendromu nadir görülen bir pulmoner venöz dönüş anomalisi olup, sağ pulmoner venin inferior vena kava veya sağ atriuma açılması ile karakterizedir. Anormal pulmoner venöz dönüşün toraks bilgisayarlı tomografi ve diğer radyolojik araştırmalarla ortaya konduğu bir olgu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: "Scimitar" sendromu, bilgisayarlı tomografi, MRI, pulmoner DSA.
SUMMARY
Anomalous Pulmonary Venous Return (Scimitar Syndrome): A Case Report
Scimitar syndrome is a rare congenital pulmonary anomaly that is characterized with anomalous pulmonary venous drainage to the inferior vena cava or the right atrium. We present a case with scimitar syndrome in which anomalous pulmonary venous return was confirmed by thorax computed tomography and other radiologic investigations.
Key Words: Scimitar syndrome, computed tomography, MRI, pulmonary DSA.
Yazışma Adresi:
Dr. İsmail YÜKSEKOL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
06018, Etlik, ANKARA
e-mail: yuksekol@gata.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır