Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Deri-Yumuşak Doku Tutulumu ve Apselerle Seyreden Dissemine Tüberküloz Olgusu
Ayşe ERBAY*, Hürrem BODUR*, Mustafa Aydın ÇEVİK*, Aydın YILMAZ**

  *  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
**  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA
ÖZET
Psoas apsesi ve deri-yumuşak doku tutulumu, tüberkülozun nadir görülen formlarıdır. Yirmidokuz yaşında erkek hasta, vücudunda şişlikler ve ateş şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede, farklı bölgelerde lenfadenopatiler ve lomber bölgede fluktuasyon veren, hiperemik, ısı artışı olan apse oluşumu mevcuttu. Tomografik incelemede batın içinde çok sayıda lenfadenopati ve iliopsoas kası içerisinde apse ile uyumlu görünüm izlendi. Sol inguinal lenf nodu eksizyonel biyopsisi, histopatolojik incelemesi tüberküloz ile uyumlu kronik granülomatoz lenfadenit olarak tanımlandı. Yapılan spesifik kültürde, Mycobacterium tuberculosis üredi. Rifampin, izoniazid, pirazinamid ve etambutol olmak üzere antitüberküloz tedavi başlandı. Tedavi sonrası lezyonlar geriledi ve yeni lezyon oluşmadı.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, psoas apsesi, yumuşak doku tutulumu, lenfadenit.
SUMMARY
A Case of Disseminated Tuberculosis with Skin-Soft Tissue Involvement and Abscess
Psoas abscess and skin-soft tissue involvement are rarely seen manifestations of tuberculosis. 29 years old male patient attended with the complaints of swellings in different areas on the body and fever. Physical examination revealed lympadenopaties in different sites of body and an abscess formation with fluctation, hyperemia in lomber region. Computed tomography scanning showed multiple lymphadenopathies in abdomen and abscess formation in iliopsoas muscle. Histological examination of left inguinal lymph node defined as chronic granulomatosis lymphadenitis. In culture Mycobacterium tuberculosis was isolated. Antituberculosis therapy including rifampicin, INH, pyrazinamide and ethambutol were administered. After the theraphy the lesions regressed and no new lesions observed.
Key Words: Tuberculosis, psoas abscess, soft tissue involvement, lymphadenitis.
Yazışma Adresi:
Dr. Hürrem BODUR
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2. İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Samanpazarı, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır